جدید ترین پست ها

کارگاه آموزشی « ضرورت مباحث مهدویت »

بیشتر بخوانید

کارگاه « چگونه کلاس درس خود را جذاب و اثربخش کنیم »

بیشتر بخوانید

اولین همایش بین المللی و چهارمین هایش ملی زبان انگلیسی

جهت ارسال چکیده مقالات  کلیک بفرمایید.

بیشتر بخوانید

معلمی در بستر انقلاب صنعتی چهارم

واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان مازندران

بیشتر بخوانید

بررسی تطبیقی ترتیب قصه های هفت پیکر نظامی با هفت چاکرای یوگا

واحد پژوهش مدیریت امور استان مازندران با همکاری کانو شعر و ادب پردیس دکتر شریعتی ساری

بیشتر بخوانید

معلم و فناوری های آموزشی؛ تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

بیشتر بخوانید

جشنواره تولید محتوا الکترونیکی زبان و ادبیات

واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان مازندران و فصلنامه علمی ترند

بیشتر بخوانید

با این همه، باز هم، دم کاظم گرم

واحد پژوهش مدیریت امور استان نشست تخصصی ادبی

بیشتر بخوانید

اختلالات یادگیری کودکان دکتر مصطفی تبریزی

واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان مازندران ، واحد پژوهش نوشهر و انجمن های علمی مرکز نوشهر

بیشتر بخوانید