جدید ترین پست ها

کارگاه آموزشی « آشنائی با مبانی فلسفه برای کودکان( فبک)»

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی پژوهش مسئله ساز یا مسئله سوز؟

بیشتر بخوانید

کارگاه اخلاق در پژوهش

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی « ضرورت مباحث مهدویت »

بیشتر بخوانید

کارگاه « چگونه کلاس درس خود را جذاب و اثربخش کنیم »

بیشتر بخوانید

اولین همایش بین المللی و چهارمین هایش ملی زبان انگلیسی

جهت ارسال چکیده مقالات  کلیک بفرمایید.

بیشتر بخوانید

معلمی در بستر انقلاب صنعتی چهارم

واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان مازندران

بیشتر بخوانید

بررسی تطبیقی ترتیب قصه های هفت پیکر نظامی با هفت چاکرای یوگا

واحد پژوهش مدیریت امور استان مازندران با همکاری کانو شعر و ادب پردیس دکتر شریعتی […]

بیشتر بخوانید

معلم و فناوری های آموزشی؛ تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

بیشتر بخوانید

جشنواره تولید محتوا الکترونیکی زبان و ادبیات

واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان مازندران و فصلنامه علمی ترند

بیشتر بخوانید